Opprettelse og bruk av fellesareal i sameier

Opprettelse og bruk av fellesareal i sameier

I praksis oppstår det en rekke problemstillinger knyttet til eiendoms- og bruksrett til fellesarealer i et sameie. Det kan være uklart hvem som har rett til å råde over området, og i hvilken utstrekning. Det er heller ikke upraktisk at en sameier tar seg til rette på et fellesareal i større grad enn det loven og vedtektene tillater.

Les mer
Velforeningers overtakelse av fellesareal

Velforeningers overtakelse av fellesareal

Velforeninger overtar ofte fellesarealer fra utbyggere på vegne av beboere i et område. Denne artikkelen gir en kort oversikt over hva velforeninger bør være oppmerksomme på når de overtar fellesarealer.

Les mer