Ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester 

 

Krav for å søke:

1. Foreningen må være registrert i Frivillighetsregisteret. Følg link under for å komme til registrering

>> Registrering i Frivillighetsregisteret

2. Alle typer nærmiljøforeninger kan søke, inklusive velforeninger, og grendelag. Huseierforeninger og sameier kan søke for den delen av virksomheten som ikke er direkte knyttet til drift av egne eiendommer/boliger. 

Hvilke kostnader kan tas med? 
3.1 Kostnadene må være knyttet til frivillig ikke-økonomisk virksomhet. 
3.2 Kostnadene må gjelde drift og vedlikehold. 
Utfyllende informasjon om kostnader som kan tas med finner dere i veiledningen under 
 
Hvilke dokumenter skal sendes Vellenes Fellesorganisasjon? 
1. Signert årsregnskap som er behandlet og godkjent på årsmøtet eller av styret og revisor (VFO behøver kun resultatregnskap og balanse).  
2. Utfylt transaksjonsliste, med detaljert beskrivelse av kostnadeneDersom dere benytter fastlagt kontoplan fyll inn kontonummer og kontonavn i hovedbok/regnskap 

 
Søknaden senden sendes til mva@vellenesfellesorganisasjon.no. Vellet vil få bekreftelse på at søknaden er innsendt. Vellenes Fellesorganisasjon går igjennom søknaden og ser at alle dokumenter er på plass, for så å sende inn søknaden til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Vellenes Fellesorganiasjon får 1% av tildelte midler i administrasjonskostnader.  

 
Merk at kontingenten må være betalt før søknaden behandles. 
Har vellet ikke fått bekreftelse innen en uke, betyr det at vi ikke har mottatt den! 
Vennligst merk søknaden med "MVA søknad fra < vellets navn> " 
 
Har dere spørsmål i forhold til søknaden? 
Les veiledningen og/eller gå inn på Ofte stilte spørsmål under Momskompensasjonsmenyen på vår side. Finner du ikke svaret her kontakt oss på 
tlf 907 06 249 eller e-post mva@vellenesfellesorganisasjon.no


Søknadsfrist 1 juni

 

Trykk deg inn på transaksjonslisten her og last den ned til dataen.