Det er viktig med tett samarbeid mellom kommuner og velforeninger. Velforeninger tar vare på kommunens innbyggere og i flere tilfeller tar ansvar for kommunens oppgaver som for eksempel å rydde på offentlige plasser eller ta vare på lekeplasser. 

 

Vellenes Fellesorganisasjon tilbyr kommuneavtaler hvor kommunen får 25% rabatt på hvert vell. Vellene i kommunen får alle medlemsfordeler. Dette består blant annet av: 

- Forsikringer

- Bistand og rådgivning

- Håndbøker for inspeksjon av lekeplasser

- Hjelp med å søke om momskompensasjon

 

VFO vil gjerne samarbeide med kommunen og tilbyr blant annet kurs for kommunen og velforeninger. Dette avtales nærmere mellom VFO og den enkelte kommune. 

 

Pris etter fratrukket rabatt:

Kr 450,- pr år pr velforening

Kr 8.25,- pr år pr husstand som er medlem i velforeningene

 

Ta kontakt for mer informasjon om avtalen.