Styrets taushetsplikt

Styrets taushetsplikt

16.03.23 13:50 av Ingeborg Bastiansen

Du er nyvalgt styremedlem. Naboen din er nysgjerrig på hva som ble diskutert under sist styremøte, og særlig på hvem som ikke har betalt sin del av regningen av de nye utearealene. Før du vet ordet av det, har du oppgitt både navn og hvor vedkommende bor. Du får straks en dårlig følelse og påser at naboen ikke hørte det fra deg. På vei inn inngangsdøren, spør du deg selv om du har brutt taushetsplikten.

Les mer
Tidlig medvirkning må på plass i PBL

Tidlig medvirkning må på plass i PBL

05.09.22 22:20 av Erik Sennesvik

Vellenes Fellesorganisasjon har sendt forslag om lovendringer i Plan- og bygningsloven for å sikre reell lokal medvirkning i kommunal planlegging og større byggeprosjekter. Det kreves at merknader under høringsrunden behandles særskilt og følger saken. Like viktig er det å få på plass hjemmel for tidlig medvirkning fra velforeninger og andre nærmiljøorganisasjoner. Innbyggerne må bli hørt. Målsettingen er å sikre reell lokal medvirkning i kommunal planlegging og større byggeprosjekter, øke interessen blant innbyggerne til å medvirke i planleggingen og minske misnøyen med kommunale beslutninger.

Les mer