Resultatet fra Frivillighetsbarometeret 2023

Resultatet fra Frivillighetsbarometeret 2023

Publisert av Ingeborg Bastiansen den 14.09.23.

Andelen som engasjerer seg i frivillig arbeid er tilbake på sporet – men vi har også noen utfordringer

- Resultatet fra Frivillighetsbarometeret 2023 er klar

Hvert år gjennomfører Frivillighet Norge en omfattende spørreundersøkelse blant befolkningen, kalt Frivillighetsbarometeret, hvor befolkningens engasjement og interesse for frivillig arbeid undersøkes nærmere.

Resultatet fra årets undersøkelse er nå klar. Her er det mye spennende lesing, og vi har spesielt bitt oss merke i følgende;

Andelen av befolkningen som deltar i frivillig arbeid er nå oppe på samme nivå som før pandemien. Vi får også en bekreftelse på at andelen som engasjerer seg i organisasjoner i sitt lokalmiljø, som for eksempel velforeninger og grendelag, er høy. Vi er nummer to på listen etter idretten og det er svært bra og motiverende for oss i VFO.

Det kan imidlertid være verdt å merke seg at selv om den totale innsatsen er stigende, så er fortsatt ikke deler av de yngste og de eldste aldersgruppene oppe på samme nivå som før pandemien.

Undersøkelsen sier også noe om hva som motiverer folk til å jobbe frivillig. Funnene her viser at det er en noe ulik motivasjon for de ulike aldersgruppene. De fleste motiveres til å jobbe frivillig av at de føler at de er til nytte. De yngste motiveres i tillegg av mer individuelle faktorer som å få en god arbeidserfaring, lære noe nytt og å få en god fysisk og psykisk helse. De eldste motiveres i tillegg av det sosiale aspektet og frivillighetens samfunnsverdi I tillegg svarer mange at de vil bidra i sitt lokalmiljø og det er interessant for oss ta med videre.

Undersøkelsen viser også vi ar noen utfordringer, for eksempel at de fleste voksne som deltar i frivillighet gjør dette etter å ha blitt informert og invitert av bekjente. De yngste verves også i noen grad av bekjente, men disse har nok et større søkelys på kampanjer og sosiale medier.

Vi ser også at ungdom svarer at de ikke finner aktiviteter som er av interesse og at dette er en viktig årsak til at de ikke er med på noe organisert. Det er med andre ord ikke nødvendigvis bare økonomi, som mange politikere ofte ser som den viktigste årsaken. Det kan derfor være at vi alle, ikke bare våre medlemmer. men hele frivilligheten må tenke litt nytt når det gjelder å invitere med flere til våre aktiviteter. Det er i dag ca 100 000 ulike frivillige organisasjoner i Norge så det bør være noe for alle. Vi må bli bedre til å løfte frem bredden inne frivilligheten slik at alle finner noe. Dette kan gjøres i samarbeid mellom frivilligheten, kommunene og frivillighetssentralene der de er etablert og vi utfordrer alle dere som er medlemmer i VFO til å engasjere dere. Et forslag kan være å kontakte de lokale ungdomskolene, eventuelt videregående skoler, og få til en «frivillighets-uke» der fokus er frivillig arbeid og de ulike organisasjonene kan komme innom å presentere seg og hva de driver med?

Vi anbefaler alle å gå inn og lese detaljene fra undersøkelsen du kan lese den her

Avslutningsvis kan vi nevne at 4 av 5 av de spurte, oppgir at de mener at et rikt organisasjonsliv er viktig for demokratiet. Dette er vi helt enig i. Men vi har alle en jobb å gjøre; Vi må fortsette med alt det fine arbeidet som vi allerede gjør, og vi må sørge for at vi klarer å få den yngre garde både engasjert i og interessert i å delta i frivilligheten! Uten frivilligheten stopper Norge!