VFOs innspill under Arendalsuka

VFOs innspill under Arendalsuka

Publisert av Ingeborg Bastiansen den 25.08.23.

Arendalsuka

Arendalsuka er en årlig politisk festival som finner sted i Arendal i august. Dette arrangementet er en viktig arena hvor politikere, samfunnsaktører, frivillige organisasjoner, bedrifter og borgere samles for å diskutere, debattere og utveksle synspunkter om aktuelle samfunnsspørsmål. I en tid hvor vi trenger ildsjeler og andre frivillige, er behovet for effektive rutiner og systemer for frivillige organisasjoner og foreninger viktigere enn noensinne. Under Arendalsuka, avholdte systemleverandøreren SmartOrg derfor et arrangement som hadde som mål å kaste lys over utfordringene som frivillige organisasjoner og foreninger kan stå overfor. Målet var at utfordringene kan løses.

Vi VFO var invitert for å si noe om hva vi og våre medlemmer jobber med og ulike utfordringer vi møter i det daglige.

 

Hva kan gjøre det enklere å drive frivillige organisasjoner og foreninger?

Under arrangementet torsdag presenterte vi som en av to organisasjoner noen av utfordringer og erfaringer, også Anne Klepsland Simonsen fra Foreningen for Selektiv Mutisme deltok. Vi forsøkte å være tydelige i våre tilbakemeldinger og vi kunne se at det ble notert flittig av Stortingspolitiker for Arbeiderpartiet, Åse Kristin Ask Bakke. Vi fremhevet blant annet utfordringene mindre nasjonale foreninger har med grasrotmidlene, at lovnaden om full momskompensasjon ikke er reell og at vi blir involvert i kommunale- og fylkeskommunale  prosesser for sent. Videre at involveringen må forenkles og mest av alt så må den være reell. Her informerte vi blant annet om de høringssvarene vi har sendt angående endringer i PBL og de endringene vi i VFO har foreslått. Videre tok vi også opp konkrete problemstillinger som kommunale gebyrer og krav om godkjent revisor ved prosjektfinansiering. Vi var også innom GDPR og om dette er gjennomførbart for små organisasjoner med enkle medlemsregister.

Videre gikk arrangementet over til en samtale mellom Stian Slotterøy Johnsen, Generalsekretær i Frivillighet Norge, Åse Kristin Ask Bakke, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, Lise Dahl Karlsen, avdelingsdirektør i Brønnøysundregistrene, Geir Arntzen Andrew, daglig leder i SmartOrg, og Anne Klepsland Simonsen fra Foreningen for Selektiv Mutisme og oss fra Vellenes Fellesorganisasjon.

Det ble en god diskusjon mellom paneldeltakerne, og det kom frem flere ulike synspunkter på tematikken som ble belyst. Blant annet ble det stilt spørsmålstegn til om den frivillige sektoren egentlig har noe insentiv til å bli mer effektiv, og hvorvidt det er for vanskelig å søke om økonomisk støtte for sin forening.

Det ble også kommunisert at Brønnøysundregistrene jobber for å gjøre det enklere for foreninger, og at de ønsker å legge til rette for integrasjoner som vil gjøre prosesser lettere. Samtidig er det nødvendig at system-leverandører blir fortalt av sine kunder hva som er problemområder for frivilligheten, slik at de kan utvikle nødvendige løsninger alene og sammen med offentlige aktører.

 

 

I bildet er Vellenes Fellesorganinsasjon i aksjon, tilhørere er Geir Arntzen Andrew, daglig leder i systemleverandøren SmartOrg, Lise Dahl Karlsen, avdelingsdirektør i Brønnøysundregistrene, Stian Slotterøy Johnsen, Generalsekretær i Frivillighet Norge og Åse Kristin Ask Bakke, stotingsrepresentant fra AP og medlem i Familie-og kulturkomiteen.(Arrangementet vart godt til rettelagt for alle og han til høyre er døvetolk).