Vi søker nye medlemmer til styret

Vi søker nye medlemmer til styret

Publisert av Ingeborg Bastiansen den 28.01.24. Oppdatert 29.01.24.

Vellenes Fellesorganisasjon søker nye styremedlemmer for en spennende periode.  

Vellenes Fellesorganisasjon planlegger for gjennomføring av landskonferanse og landsmøte 16. mars. Forberedelsene er godt i gang, og vi gleder oss til en innholdsrik dag.  

Som medlem av styret får man være med på utviklingen av en spennende organisasjon. Det er behov for ulik kunnskap og erfaring. Vi oppfordrer på det sterkeste å ta kontakt med Valgkomiteen ved interesse eller innspill til kandidater.  

Navn på kandidater og en kort begrunnelse for forslaget kan sendes til leder i valgkomiteen, Wenche Ryager, på epostadresse   wenche.ryager@baerumvelforbund.no   

«Vellenes Fellesorganisasjon er en landsomfattende fellesorganisasjon for velforeninger, grendelag og andre nærområdeforeninger og eventuelt samarbeidsorgan på kommunenivå. Formålet er å styrke frivillig initiativ og innsats av lokalbefolkningen i Norge. Som medlemmer kan tas opp alle velforeninger og andre nærområdeforeninger samt deres fellesorgan.» 

Landsmøtet er organisasjonens høyeste organ og møtes 1 gang i året.  Det velges leder og styremedlemmer.  Styret har ansvar for den løpende virksomheten i Vellenes Fellesorganisasjon i landsmøteperioden. 

Landsmøtet arrangeres 16. Mars på Strawberry Quality Hotel Residence i Sandnes. Les mer om Landsmøtet og Landskonferansen her