Vellenes Fellesorganisasjon er eneste fellesorganisasjon for velforeninger, grendelag og andre foreninger som arbeider med nærmiljøsaker. Sammen er vi sterke!

Vi arbeider for trygge og inspirerende rammebetingelser for nærmiljøarbeid i Norge.  Som medlem deltar foreningen din i et av de eldste fellesskap innen frivillig sektor i landet og får tilgang til alle medlemsfordeler.

Jo flere vi er - jo større tyngde får Vellenes Fellesorganisasjon som talerør for velforeninger og grendelag. Medlemskap er til "felles nytte".

Bli med i et fellesskap om nærmiljøets verdier!

Her er ti gode grunner medlemskap i Vellenes Fellesorganisasjon. Ved innmelding kan du bruke lenken til høyere.  Du får tilgang til alle tjenester fra innmeldingsdato. 

  1. Som medlem har du tilgang til et nettverk som kan dele erfaring og kunnskap, og medlemsfordeler som gjør det enklere og tryggere å drive nærmiljøarbeid.

  2. Gjennom medlemskapet styrker du nærmiljøarbeid i norsk frivillighet og bidrar til bedre rammebetingelser.

  3. Sekretariatet vil hjelpe deg når velforeningen har vanskelige saker knyttet til løpende arbeid og drift av velforeningen, lekeplasser, grendehus m.v.

  4. Du får råd og hjelp, om nødvendig fra advokat, (på egne betingelser) i saker av juridisk art.

  5. Vellenes Fellesorganisasjon tilbyr lang og bred erfaring om nærmiljøarbeid. Velforeningen blir del av et, sosialt og faglig felleskap

  6. Vellenes Fellesorganisasjon uttaler seg til offentlige myndigheter i saker som har betydning for lokalt arbeid.

  7. Vellenes Fellesorganisasjon er medlem i Frivillighet Norge og i «Hela Norden ska leva».  Dette gir oss muligheter for innflytelse og innsikt som kommer din forening til gode.

  8. Du får tilgang til løpende informasjon gjennom Facebook, velnett.no og medlemsbladet Velposten

  9. Du får tilgang på noen av markedets mest gunstige forsikringer for nærmiljøarbeid samt andre medlemstilbud.  Les mer om dette under «Medlemsfordeler»

  10. Vellenes Fellesorganisasjon administrerer medlemmenes søknader om kompensasjon for betalt merverdiavgift 


Word utgave av av grunner til medlemskap finner dere i dokumentet under.