Protector
Vellenes Fellesorganisasjon har i samarbeid med Protector Forsikring utarbeidet en god forsikringspakke for velarbeid, Se til Drift-Forsikring for mer informasjon om forsikringsordningene.

>> Forsikringer

Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma
Avtale er inngått med Aurlien Vordal & CO advokatfirma (AVCO) hvor medlemmer får juridisk assistanse til gunstige betingelser. Kontakt VFO`s administrasjon for nærmere opplysninger.
 >> Juridisk bistand

 

Tverga - Nasjonalt nettverk for uteområder i skoler og barnehager

Gjennom nettverket anskaffer vi informasjon og bidrar til kunnskap om uteområder i skoler og barnehager. Tverga har en rekke gode manualer for gode utemordåer. 

>> Tverga


Hold Norge rent
Vellenes Fellesorganisasjon er samarbeider med Hold Norge Rent for et triveligere nærmiljø for alle
>> Hold Norge rent

 

Allemed (Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU))
Vellenes Fellesorganisasjon samarbeider med 
NDFU om et felles mål: Å bidra til å sikre inkludering og deltakelse i fritidsaktivitet for barn og unge i Norge, uavhengig av foresattes sosioøkonomiske status.
>> Allemed 


Vellenes Fellesorganisasjon er i tillegg medlem i Frivillighet Norge og Hela Norden ska leva, og en del av kontaktnettet til Trygg Trafikk.