Mønstervedtekter utgitt av Vellenes Fellesorganisasjon. 

Hensikten med forslagene er at vel som er under stiftelse kan dra nytte av gjengs erfaring på ulike områder når det gjelder utforming av vedtekter. Det kan også være behov for eksisterende foreninger å vurdere gjeldende vedtekter i forhold til forslag til mønstervedtekter.

Forslag til vedtekter

Disse vedtektene er et forslag; de inneholder anbefalinger som er ment som grunnlag for diskusjon. Forslaget bør gjennomdrøftes ut fra behov en har lokalt. Legg til og trekk fra ut fra hva dere mener er hensiktsmessig. Vellenes Fellesorganisasjon fraskriver seg ethvert ansvar ved bruk av vedtektene, og kan følgelig heller ikke holdes ansvarlig for tap som følge av bruk av vedtekten.

Ved utarbeiding av vedtekter er det viktig å legge vekt på at disse skal dekke de grunnleggende reglene for foreningen og ikke være for detaljerte. Regulering av saker som oppstår ettersom tiden går, bør som hovedregel behandles årsmøtet som vanlige saker, eller av styret etter rammefullmakt fra årsmøtet.

Vedtektene til et lag eller en forening kan omtales som lovene og reglene medlemmene har vedtatt å følge.

 Send inn informasjon – registrering – ny eller endret

Informasjon om nystartet forening eller endring i vedtekter bør sendes inn til

  • Brønnøysundregistrene, primært Frivillighetsregisteret (pliktig dersom en er registrert der fra før eller ønsker å delta i kompensasjonsordningene for merverdiavgift eller grasrotandel)
  • Bankforbindelse
  • Kommunen
  • Eventuelle nabovel, kommunalt velforbund og andre foreninger i området
  • Til Vellenes Fellesorganisasjon for medlemskap

Mønstervedtekter

Det er utarbeidet mønstervedtekter for 

  1. Velforening med frivillig medlemskap
  2. Velforening med pliktig medlemskap som utgjør et sameie
  3. Sameier som er medlem i en velforening
  4. Veilag

Under forslagene finner du merknader og forslag til eventuelle tillegg og presiseringer som kan vurderes av dere selv.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------