Hva er et nærmiljøanlegg?

Nærmiljøanlegg er anlegg eller områder for egen organisert fysisk aktivitet, beliggende i tilknytning til bo eller
oppholdsområder i nærmiljøet. Denne typen anlegg er uteområder som skal være fritt tilgjengelig for
allmennheten og er beregnet på egenorganisert fysisk aktivitet, primært for barn og unge, men også for
lokalbefolkningen for øvrig.

Eksempler på nærmiljøanlegg:
- Hinderløype
- Ballbinge
- Fotballbane
- Volleyballbane
- Kurvballbane
- Håndballbane
- Skateboard rampe
- Isbane
- Turstier

Nærmiljøanlegg kommer inn under offentlige regler for idrettsanlegg. Lekeplasser med f.eks. sandkasser,
husker, sklier, vipper, klatrehus osv.er ikke betraktet som nærmiljøanlegg.
Nærmiljøanlegg i lokalmiljøet som stimulerer og tilfredsstiller barns og unges behov for fysisk aktivitet i
organiserte og egenorganiserte former, skal prioriteres særskilt. Når det gjelder ungdom, tas det sikte på å
utvikle anlegg som tilfredsstiller ungdommens behov for utfordringer og variasjon. Ungdom må gis
mulighet til å medvirke i utformingen av anlegg. Anleggene skal også fungere som sosiale møteplasser i
lokalmiljøet.

Eksempel Ballbinge i gummi. Støysvak.
Leveres i forskjellige størrelser. Blir levert med fotballmål, basketstativ og hockeymål.
Laget av 43 mm naturgummi. Veldig støysvak og helt vedlikeholdsfri. Her er det ingen ting som må males
eller byttes ut når det råtner opp. Ballbingen plasseres helt ned i jorden og dermed kan de også brukes som
hockeybane vinterstid!

Det kan søkes om spillemidler, se anleggsregisteret.no
Resterende beløp kan dekkes ved:
- Dugnad
- Egne midler
-Andre finansieringstilskudd
- Rabatter 

Man kan også søke om kompensasjon for betalt merverdiavgift etter egne regler.
Avtal gjerne en samtale med virksomhetsleder i kommunen, Idrett og Kultur om hva slags anlegg som
ønskes og hjelp/bistand til søknad. Søknad om spillemidler skal skrives på et særskilt (elektronisk) søknads
skjema. Kommunen tildeler søknadsnummer. Dersom man ikke fikk tildeling år 1, må det leveres ”gjentatt
søknad” også for neste søkeperiode.

Det anbefales å foreta en befaring av påtenkt nærmiljøanlegg sammen med utstyrs-leverandør, og å
innhente skriftlig tilbud, inklusive montering, frakt og mva.