Reglene for lekeplasser kan virke overveldene for mange. Vellenes Fellesorganisasjon bistår med rådgivning og videreformidling når det kommer til reglene, og kan anbefale følgende sider for mer informasjon:

Departementet for samfunnssikkerhet og beredskaps oversikt over ofte stilte spørsmål og svar
>> Link

Bad, Park og Idretts mer detaljerte sammendrag av informasjon og regler for lekeplasser.
>> Link

Finner dere ikke informasjonen dere er ute etter, eller virker noe uklart? Kontakt oss på post@vellenesfellesorganisasjon.no.

Det er verdt å tenke på at man med sunn fornuft, forsiktighet, gode leverandører av varer og tjenester og et bra oppfølgingssystem (Internkontroll) har dekket det meste.