.

.

VFO inviterer til Landskonferanse og Landsmøte 

God helse og livskvalitet
- de lokale løsningene 

 

16. Mars 2024, Quality Hotel Residence, Sandnes / Digitalt

  • Hvordan påvirkes helsen av lokalmiljøet
  • Verktøy for å skape en helsefremmende lokalmiljø 
  • Hvordan kan din forening bidra og gjøre en forskjell? 

FNs Bærekraftsmål er verdens arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Land, næringsliv, og enkeltpersoner må jobbe sammen for å nå felles mål.

I år fokuserer vi på mål 3: God helse og livskvalitet. Helse er ikke bare et resultat av individuelle forhold og levevaner, men påvirkes også av levekår og strukturelle forhold som oppvekst, bo- og nærmiljø. Frivillige foreninger spiller en sentral rolle for å skape aktive, trygge og gode nærmiljø. Under årets landskonferanse skal vi lære om hvordan vi blir påvirket av lokale forhold og la oss inspirere til hvordan vi kan skape nabolag som er både hyggelige og gode for helsen. 

Landskonferansen vil inneholde et variert program. Det kommer dyktige forelesere som vil inspirere og belyse aktuelle temaer og dere vil kunne gå hjem med nye verktøy for godt velarbeid. 

 

Påmelding: Trykk her

 

Program

Konferansier: Ingeborg Bastiansen, Administrasjonsleder, VFO

09.30  Registrering 

10.00  Konferansen åpner

10.05  Åpningsord: Velkommen til Rogaland!
v/Tore Nordtun, tidligere stortingspolitiker og ordfører i Stavanger kommune 

10.10  Velforeningene som en samfunnsaktør
v/Ole Johan Jensen, Styreleder, VFO

10.20  Nærmiljøutvikling og folkehelse

v/Rolf Hansen Seniorrådgiver avdeling for miljø og helse, Helsedirektoratet

10.40  Velforeningene er en viktig ressurs, og lekeplassene har en svært viktig funksjon for å aktivisere kommunens innbyggere
v/Frode Heigre, Avdelingsleder park og gravplasser, Sandnes kommune

11.10  Pause og mingling

11.30  Kvalitet i uteområder i barnehager og skoler 
v/Anne-Karine Halvosen Thoren, Professor emeria, Norges Miljø- og Biovitenskapelige Univesitet

11.55  Samler, engasjerer og aktiviserer 3643 innbyggere
v/Mona Vindesnes, leder, Vindenes vel, Sotra

12.15  Pause og mingling

12.30  Vi ble kåret til Haugalandets beste nabolag i 2023
v/Linda Levinsen, Styremedlem, Texasbyen Velforening, Haugesund

12.50  Medlemsservice: Lansering av VFOs nye nettside
v/Ingeborg Bastiansen, Administrasjonsleder, Vellenes Fellesorganisasjon

12.55  Kåring: Årets vel
v/Ole Johan Jensen, Leder, Vellenes Fellesorganisasjon 

13.00  Lunsj 

14.00 - 17.00  Landsmøtet

Vi tar forbehold om programendringer til det bedre 

 

Digital deltakelse: Landskonferansen vil også bli sendt LIVE på nettet. 

Påmelding: Trykk her

Deltakelse er gratis og vi oppfordrer til rask påmelding for de som skal delta fysisk. 

 

Målgruppe

Nye og gamle medlemmer i VFO

Ledere, styremedlemmer og andre representanter for velforeninger, grendelag og nærmiljøorganisasjoner 

Repesentanter for borettslag og andre nærmiljøforeninger

Ansatte i kommuner og interesseorganisasjoner

Alle som er interessert i folkehelse, lokale tiltak og bærekraftig utvikling

 

Søk om reisestøtte 

Lang reisevei? Søk om reisestøtte her 

 

Landsmøtet

Landsmøtet er Vellenes Fellesorganisasjons høyeste organ. Her skal vi bestemme framtiden til organisasjonen. Det blir valg av nytt styre og leder, vedtektsendringer og høringer. 

Saker til Landsmøtet

Innkalling med saksliste og nødvendige dokumenter sendes ut tre uker før Landsmøtet. Saker som ønskes behandlet på Landsmøtet, må være fellesorganisasjonen i hende senest 15. Januar.

Deltakelse

Alle nye og gamle medlemmer er velkommen.

Alle foreninger kan sende to personer med stemmerett (delegater) og så mange som de vil uten stemmerett (observatører):

  • Foreninger med inntil 100 medlemmer kan sende to delegater
  • Foreninger med inntil 200 medlemmer kan sende tre delegater
  • Foreninger med mer enn 200 medlemmer kan sende ytterligere en representant for hvert påbegynte 200 medlem, begrenset oppad til fem delegater per forening. 

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål hører vi gjerne fra deg. Ta kontakt på post@vellenesfellesorganisasjon.no