Fellesareal - overtakelse og ansvar

Fellesareal - overtakelse og ansvar

Velforeninger overtar ofte fellesarealer fra utbyggere på vegne av beboere i et område. Lekeplasser er et typisk eksempel på et slikt fellesareal. Denne artikkelen gir en kort oversikt over hva velforeninger bør være oppmerksomme på når de overtar fellesarealer.

Les mer