VFO har som mål å ivareta sine medlemmers behov og interesser, og som
                         medlem oppnår din velforening en rekke fordeler, både økonomisk og faglig. 


1. Forsikringer:
- Ansvarsforsikring: 
   Alle organisasjoner som har virksomhet som kan medføre skade-/uhell på  personer, bør være ansvarsforsikret.
   VFO har opprettet en kollektiv forsikring gjennom Protector.
- Ulykkesforsikring:
   VFO har opprettet en tilleggs-forsikring som gjelder deltakere i alle vellets dugnader.
- Styreansvarsforsikring: 
   Dekker ansvar som kan oppstå for styret og styremedlemmer.
- Yrkesskadeforsikring:
   Gjelder i tilfeller man burde ha etablert en slik forsikring for personer som jobber for velforeningen
   
Medlemmer kan se oversiktstabell over forsikringene >>HER

2. VFO sender samlet søknad om MVA-refusjon for frivillige foreninger
Dette gjelder for alle vel som tilfredsstiller Lotteritilsynets regler og sender relevante opplysninger til VFO

3. Juridisk veiledning og råd
En juridisk betenkning kan være nyttig for å avklare rettigheter eller plikter, innad i vellet, eller i forhold til eksterne parter som utbyggere, kommuner mfl. VFO har en avtale på vegne av medlemmene om slik assistanse med Aurlien Vordal & CO advokatfirma AS, på gunstige betingelser. Les mer > > HER 

4. Rådgiving om lekeplasser
VFO har en rammeavtale med Bad, Park og Idrett, som kan formidle rådgivere angående lekeplasser på gunstige betingelser

5. VFO gir faglig råd og veiledning om virksomheten i et vel
Omfatter en fyldig hjemmeside åpen for alle om bl.a. oppstart og drift av velforeninger, og rådgiving pr telefon ved behov.

6. VFO støtter opprettelse av lokale samarbeidsorgan for vellene i en kommune
Lokale nettverk, fellesutvalg, fellesråd, kontaktutvalg, velforbund eller andre samarbeidsorgan innen en kommune kan medvirke til erfaringsutveksling mellom vellene, og bidrar til samling av krefter om rent lokal forhold som VFO ikke behandler selv. Kommuner kan tegne kollektivt medlemskap i VFO for alle vellene i kommunen på fordelaktige betingelser.

7. Kommunikasjon
Velposten gir oppdatert informasjon i en leseverdig form om ideer, nyheter, aktiviteter og de resultater som skapes i nærmiljøet. Hjemmesiden www.velnett.no gir nyttig informasjon, mens Facebook gir løpende informasjon og nyheter.

8. StyreWeb
StyreWeb er en nettbasert IT-løsning til støtte for administrative oppgaver i vellet. Nyttige funksjoner for medlemsregister, kommunikasjon, dokumentarkiv, regnskap, fakturering/kontingent, hjemmeside mm. Lett å bruke, gunstig rabattordning (20%), samt gratis oppstart og kundeservice.

Les mer om mulighetene HER >> Enklere veldrift med StyreWeb


9. Påvirkning av sentrale rammebetingelser for vellene

I første rekke omfatter dette VFOs arbeid med påvirkning av lover, forskrifter og tilsvarende. VFO har gode kontakter på mange plan.

10. Demokratiske rettigheter
Alle vel som er medlemmer av VFO har møterett på VFOs landsmøter med fulle demokratiske  rettigheter. VFO skal styres av vellene, ikke omvendt.

11. Erfaren ledelse
Styret i VFO består av erfarne foreningsfolk med lang fartstid fra velforeninger over hele landet. Tillitsmenn/kvinner har solide kunnskaper om nærmiljøarbeid