Medlemmer av Vellenes Fellesorganisasjon er med på ulike kollektiver
forsikringer som er tegnet i Protector.

De viktigste er:

Ansvarsforsikring
Dekker ansvar for skader som har oppstått som følge av noe vellet har gjort, eller unnlatt å gjøre. Forsikring-sum kr 10 Millioner kroner, med egenandel kr 10.000,-

Ulykkesforsikring
For skader som oppstår under dugnader og lignende arrangement i vellets regi. Forsikringssum 2G , Folketrygdens grunnbeløp. (Ved død: 1 G)

Styreansvar
Dekker rettslig erstatningsansvar for styremedlemmer ved erstatningskrav fra utenforstående 3. menn

Yrkesskade / yrkessykdom
Gjelder ulønnet arbeid for velforeningene


I dokumentet under finner du en tabell med hovedpunktene i forsikringsordningene. Detaljer kan gis på oppfordring.