Meld deg inn nå og få gratis medlemskap ut 2023

 

 1. 1.      Medlemskontingent 2024
  Medlemskontingenten pr år er kr. 600 pr. forening pluss et tillegg på kr. 11 pr. husstand som er medlem av foreningen.

  ·         Maksimal kontingent er kr 10.000,-

  ·         Kommunale velforbund og andre regionale fellesorgan betaler kr 2.200,-

  ·         Velforeninger som melder seg inn etter 1. oktober betaler ikke kontingent for det gjeldende år.

  2.      Kommuner med avtale
  Kommuner som betaler samlet for identifiserte vel i kommunen får 25 % reduksjon i kontingenten til VFO. Velforeninger som ikke omfattes av avtalen, betaler kontingent etter punkt 1.

   

  3.      Velforbund med kommunal samarbeidsavtale

  Kommunale velforbund, fellesråd eller fellesutvalg betaler selv kr 2.200,- for medlemskap og vel tilknyttet forbundet får 25 % reduksjon. Reduksjonen i kontingenten forutsetter at:

  -          Velforbundet koordinerer innmeldelse, kaller inn kontingent fra velforeningene og betaler samlet til VFO.

  -          Velforbundet skal ha egne vedtekter, årsmøte, valg av styre, slik at det kan dokumenteres en fungerende organisasjon for velforeningene i kommunen

  -          Velforbundet skal fungere som paraplyorganisasjon i kommunen og løse alminnelige velsaker som dukker opp