Opprettelse og bruk av fellesareal i sameier

Opprettelse og bruk av fellesareal i sameier

I praksis oppstår det en rekke problemstillinger knyttet til eiendoms- og bruksrett til fellesarealer i et sameie. Det kan være uklart hvem som har rett til å råde over området, og i hvilken utstrekning. Det er heller ikke upraktisk at en sameier tar seg til rette på et fellesareal i større grad enn det loven og vedtektene tillater.

 

Trenger ditt vel juridisk bistand? 

Som medlem av Vellenes Fellesorganisasjon får dere: 

Alle medlemmer hos oss får 25% rabatt på veiledende pris hos AVCO.

Alle medlemmer får inntil 60 minutter gratis saksavklaring i forbindelse med gjennomgang av sak

Med saksavklaring menes ikke konkret rådgivning i den aktuelle saken, men omfatter en gjennomgang av sakens hovedproblemstillinger og kartlegging av hvilket arbeid som skal gjøres for vellet. Gjennomgangen kan foregå enten som online-konsultasjon, på telefon eller i et møte

Les mer her 

 

Ikke medlem?

Som medlem av Vellenes fellesorganisasjon får din forening en rekke medlemsfordeler. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon eller meld inn din forening her