Velforeningers overtakelse av fellesareal

Velforeningers overtakelse av fellesareal

Velforeninger overtar ofte fellesarealer fra utbyggere på vegne av beboere i et område. Lekeplasser er et typisk eksempel på et slikt fellesareal. Denne artikkelen gir en kort oversikt over hva velforeninger bør være oppmerksomme på når de overtar fellesarealer. 

 

Trenger ditt vel juridisk bistand? 

Som medlem av Vellenes Fellesorganisasjon får dere: 

Alle medlemmer hos oss får 25% rabatt på veiledende pris hos AVCO.

Alle medlemmer får inntil 60 minutter gratis saksavklaring i forbindelse med gjennomgang av sak

Med saksavklaring menes ikke konkret rådgivning i den aktuelle saken, men omfatter en gjennomgang av sakens hovedproblemstillinger og kartlegging av hvilket arbeid som skal gjøres for vellet. Gjennomgangen kan foregå enten som online-konsultasjon, på telefon eller i et møte

Les mer her 

 

Ikke medlem?

Som medlem av Vellenes fellesorganisasjon får din forening en rekke medlemsfordeler. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon eller meld inn din forening her